ยินดีต้อนรับ

อังกฤษสำหรับมัธยม 10 บทเรียนแรกบาท 2,100 (3 months) 

อังกฤษสำหรับมัธยม โมดุล 1 / 15 บทเรียน: บาท3,150 (3 months)

อังกฤษสำหรับมัธยม โมดุล 1-4 / 60 บทเรียน: บาท 9,600 (1 year)

​​อังกฤษพื้นฐาน 10 บทเรียน บาท 1,900 (3 months)

อังกฤษพื้นฐาน โมดุล 1 / 15 บทเรียน: บาท2,850 อังกฤษพื้นฐาน (3 months)

โมดุล 1-4 / 60 บทเรียน: บาท 8,400 (1 year)

นักเรียนของเราสามารถสอบเข้ามหาวิทลัยระดับต้นๆ ของประเทศได้ในทุกๆปี และบางคนสามารถสอบเข้ามหาลัยชั้นนำของโลก ในระดับมัธยมนักเรียนหลายคนสามารถสอบผ่านได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศทุกปีเช่นกัน นอกจากนี้นักเรียนของเราสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับ ม.1 /ม.4 เป็นอันดับต้นๆ เสมอมา

สไตล์การสอนของครูนก

ครูนกสอนสนุก เข้าใจง่าย ด้วยครูนกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเทคนิคการสอนอยู่เสมอ เรื่องยากๆ ก็จะถูกสอนให้ง่าย ครูนกถนัดในเรื่องการลดความซับซ้อน ตัดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็น และเก่งในการจับประเด็นที่นักเรียนอาจจะสับสน นำมาปรับให้ง่าย และเข้าใจได้ง่ายๆ ตามสไตล์ครูนก 

 

English is a piece of cake! ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องกล้วยๆ 

Copyright © Krunok Academy ครูนก อะคาเดมี่